zondag 11 november 2007

Mijn publicaties

Om de inleiding tot dit blog volledig te maken een kort overzicht van mijn publicaties:

- "
Wies Moens, literaire monografie" (verschenen in de serie "Ontmoetingen" van Orion in 1973)

- "
Eugeen Vansteenkiste, schilder van de blauwe bloem" (een kunstboek over de romantische, westvlaamse "schilder van de Blauwe Bloem", Eugeen Vansteenkiste, verschenen in 1976);

- "
Nederlandse letterkunde in volkse zin" (een essay, verschenen bij de VVNA in 1977)

- Brochure over de Vlaamse jeugdbezieler Ernest van der Hallen (verschenen bij het Davidsfonds te Lier in 1979);

- "
Celbrieven" van Wies Moens (uitgebreide inleiding onder de titel "Celbrieven van Wies Moens; zeldzaam menselijk, Vlaams en evangelisch getuigenis als uniek literair dokument" bij de negende, bibliofiele heruitgave; verschenen in 1980 bij uitgeverij Danthe in Sint-Niklaas);

- "
Verloren land" (mijn eerste dichtbundel, verzameling van gedichten geschreven tussen 1969 en 1980. Uitgegeven in 1981 door De Nederlanden en de VVNA met de steun van de Marnixring, Antwerpen-Centrum en Bertennest, in Nest van der Hallen-Jeugdgemeenschap)- "
Alice Nahon, verzamelde gedichten" (uitgegeven bij de vijftigste verjaardag van de dood van de Antwerpse dichteres Alice Nahon in 1983. Een heruitgave van haar Verzamelde Gedichten, aangevuld met een biografie);

- "
Wies Moens - gedenkboek" (uitgegeven in 1984; bevat een twintigtal bijdragen van Zuid- en Noordnederlandse medewerkers, een keuze uit Moens' gedichten en een aantal zelfdzame foto's);

- "
Demers-Elsing 80 - Exotische verhalen" (uitgegeven in 1985 ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Johan Mark Elsing - Frans Demers -, met een ruime keuze uit het werk van de Afrika-schrijver);

- "
Sporen naar Utopia" (mijn tweede gedichtenbundel, inspiratiebron voor de titel van dit blog; bevat gedichten geschreven in de periode 1981-1989 en werd uitgegeven bij De Nederlanden in 1990);


- "
Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan - bloemlezing van balladen" (uitgegeven in 1993);

- "
Alice Nahon, verzameld werk" (uitgegeven in 1996);

- "
Gebleven is de adel" (mijn derde gedichtenbundel, met gedichten geschreven in de periode 1982-2004 en een geleide van Aleidis Dierick. Uitgegeven in 2005 met de steun van vzw Bertennest in Van der Hallen-gemeenschap Roesbrugge, Stichting Noord en Zuid te Gent en F. Van Gaever te Brussel).


Bij deze ga ik ook elektronisch.

Wie ben ik en waarom dit blog ?

Ik ben geboren in Mortsel op 14 mei 1944, studeerde af als licentiaat in Letteren en Wijsbegeerte te Gent in 1967, was cultuurredacteur bij Gazet van Antwerpen en ben nog steeds medewerker van 't Pallieterke, voornamelijk wat betreft literatuur en po√ęzie. Daarnaast ben ik actief als bestuurslid van de VNNA (de Vereniging van Vlaams-Nationale Auteurs) en Het Bertennest (Roesbrugge). Ten slotte schrijf ik ook nog bindteksten voor IJzerwake, maar ik ben eigenlijk voornamelijk actief als dichter en essayist.

Binnen dat kader past ook dit blog. Een blog waarop u teksten van mijn hand zal kunnen lezen en waarop ik, ook in de zijkolom, hulde zal brengen aan hen die veel betekenden voor mijn vaderland, Dietsland. Van dat Dietsland een kaart onderaan in de linkerkolom. Daarboven, in willekeurige volgorde foto's en afbeeldingen van August Borms, Joris Van Severen, Anton Van Wilderode en Cyriel Verschaeve.
Borms Van Severen Van Wilderode Verschaeve Dietsland