dinsdag 9 december 2008

Dapper "KunstDoel" opende Kersttijd met Haydns "Die Schöpfung"


De nog vrij recentelijk opgerichte beweging "KunstDoel", een vereniging van dichters, beeldende kunstenaars en musici die het door de "Vlaamse overheid" bedreigde idyllische Scheldedorpje Doel willen bewaren als kunstendorp heeft niet voor niets haar schouders gezet onder het concert in de fraai gerenoveerde dorpskerk. De organisatoren konden geen toepasselijker en tegelijk verhevener muzikaal werk uitkiezen dan "Die Schöpfung" van Joseph Haydn. De mensen van KunstDoel, waar dynamische vrouwen als de schrijfster Dianne Nuyts, Eva van Tulden de toon aangeven, naast Frie Lauwers, initiatiefneemster van de concerten, waren na het zeer geslaagd concert dan ook heel opgetogen.

De namen van de vertolkers stonden reeds garant voor de muzikale en vocale kwaliteit, terwijl geestdrift voor het idee om Doel, indien mogelijk..., te "redden" als kunstendorp, ook de zangers en muzikanten bezielde: Cristel De Meulder (sopraan), Jan Caals (tenor), Ian Degen (bas), het koor "Vocaal Collectief"; de strijkers van "Sebastian Symphonietta", de blazers van "JongArt", voorbereid door Bob Van de Velde, en Jan Van Mol (clavecimbel). Het geheel stond onder leiding van Jan Gregoor. De meer dan eivolle kerk luisterde ademloos naar de meeslepende en krachtige uitvoering van Haydns meesterwerk. De gave vertolking van dit spiritueel hoogstaand oratorium was voor velen als een belofte van een herschepping van het duizend jaar oude Doel. Anderzijds valt nog af te wachten of de havenbazen met dit "Kunstdoel", dat niet alleen artistiek, maar ook toeristisch-economisch een belofte kan zijn, vredig en harmonisch willen samenleven met die -voor hen- "vreemde" dichters en andere artiesten... De "Vlaamse" regering, met opperhoofd Kris Peeters op kop, willen ondanks alles dit dorp toch doen verdwijnen in 2009, al staat de noodzaak van het slopen ten gunste van de uitbreiding van de Antwerpse havenmoloch al een hele tijd op de helling. Tijd zal raad brengen en de vrouwen en mannen van KunstDoel - met de befaamde dorpsdichter Mark Meekers als blikvanger- zullen zich schrap moeten zetten!

Het zijn de dichters niet
O Jezus, die Gij uit de hemel weert,
't Zijn niet de schilders, niet de houwers,
Niet de rare huizenbouwers,
Niet de schlagercomponisten
En niet zij die deemoed misten,
Niet de mannen zonder baan
En die met een vrouw meegaan.

Maar 't zijn de heeren van zaken
Die ze tot een trust kunnen maken,
Die uit eerbied voor de centen
Bidden om een hooge renten.
Die van kunst niets willen weten
Omdat ge daarvan niet kunt vreten,
Die bezadigd en correct zijn
Tot ze op hun bed verrekt zijn.

Alle mannen van gewicht
Weer die uit Uw eeuwig licht!
Amen.

Die onbekende Noord-Nederlandse dichter wist het wel: tegen de macht van geld en politiek kunnen kunstenaars niet optornen...Maar de dichters kunnen wél en beklijvender voor de toekomst het moordende onrecht dat de Doelenaars zwaar treft aanklagen. Zo deed het dorpsdichter Mark Meekers in een schrijnend gedicht:

DOELLOOS
---------------------
(ter herinnering aan Frans B.)

hij stond te veel stil bij het kwijnen van
zijn dorp, het kruipen van mossen op de
muren, huizen zonder stappen, ook zijn
hartkamer liep leeg, de toekomst gaapte

hem aan als een te diepe kuil, angst kon
hij niet van zich afslaan als een thermo-
meter. waar moesten zijn arme duifjes
hun armen uitslaan? hij wist niet meer

waar de zon opging, strooide gouden maïs-
korrels, nam zijn pet netjes af voor hij
zich verhing, liever knoopte hij een touw
aan de hemel vast vóór de grond onder zijn

voeten wegzonk. de ratelpopulieren zwegen
even, de kroppen slikten, de bemiddelaar
kwam met zijn sociaal begeleidingsplan
aardig te laat. einde van een lopende zaak.

Mark MEEKERS

Geen opmerkingen:

Borms Van Severen Van Wilderode Verschaeve Dietsland