woensdag 5 december 2007

Ballade van België

In oude en nieuwe boekjes van historie
kraaiden vreemde heren vroeg victorie:
"Geen enkele kans krijgt hier het Nederlands,
de taal van 't land wordt eeuwig 't Frans!"

De naam van 't land, die moest nog vallen:
Rogier en zijn trawanten grepen in de tijd
terug en stootten op het lieflijk woord "Belgiek",
al was die Vlaamse variant niets voor die kliek!

De Brabantse rebellie met de eerste tricolore,
die 't even had gemunt op het -Germaanse- Oostenrijk,
die kon die Franse en Waalse heren wel bekoren,
al vonden zij een Duitse prins voor 't nieuwe koninkrijk....

De grote leugen was toen reeds geboren.
De stichters van het staatje kenden toch Latijn
en wisten wat "Belgicus" en "Belgium" moest zijn:
maar lieten "Nederlands" en "Nederland" nooit horen.

Het arme volk van Vlaanderen, Limburg en Brabant
bleef van elk onderwijs, cultuur in eigen taal verstoken.
Wat koning Willem mild had opgezet voor heel zijn land,
ontplooiing van het volk, werd door la Belgique gebroken.

De Franse onderdrukkers, die zich "Belgen" noemden,
waren zich van die éne waarheid niet bewust:
het vuur voor het ontdekken van eigen aard en geest
wordt door geen anti-volkse dictatuur geblust.

Zij konden niet beletten dat in alle stilte,
geleerde koppen, minzame zielen wisten
van weelde en wezen van onz' oude taal,
die Diets én Vlaams was, dus een schoon verhaal.

Hun namen glanzen in veel oude boeken:
Willems, Snellaert, Ledeganck, Van Duyse
en zeker ook Gezelle, prins der poëzie,
zanger van natuur, van God en volk, met hoogste luister!

Liederen en letteren konden alleen niet redden
dit arme volk van een vijandige staat,
die het steeds weer naar het leven staat.
Toch zongen leraars en studenten in het rond:

"Nog schreeuwt en klapwiekt, eeuwig jong,
vanuit de oude heldentijd de Blauwvoet!"
Zij wisten 't reeds en uit hun harten zong
opnieuw het volkse en rebelse lied.

"Dàt volk van eertijds, ja, herleven zal 't!":
zo wekte toen Verriest vele studenten op
en deed daarmee een brede stroming vloeien
zodat uit Vlaams besef ook Diets besef ging groeien.

Na de studenten droegen IJzerfrontsoldaten
de leeuwevlag de heuvel op. De trieste dood
en harde, vuige smaad hun aangedaan
door vreemde, Waalse officieren en de blaam

die strijders voor de volkse zaak nadien nog trof:
het werd zelfs dit lamlendig volk te veel.
Onder het IJzerkruis groeide gestaag 't verweer.
Een nieuwe oorlog en een nieuwe zijsprong leidden weer

tot nieuwe kansen voor het Belgisch-Franse schrikbewind.
Wedden die "landverraders" op 't verkeerde paard?
In eindeloze nood ging het hun toch om zelfbestuur
én die verkeerde keuze viel hun zwaar én zuur.

Veel flaminganten - in "verkeerde dienst" - werden in allerijl
vermoord. Anderen, bannelingen, zagen hun vaderland,
hun eigen volk, gezin en grond, nooit meer terug.
Hun diepe liefde voor d' eigen aard en land

werd echter 't zaad van nieuwe liefde. "Opstand
is ereschuld", zo riep een dichter en d'oude vlam
ontvonkte weer. De bakens van het oude, Diets verweer,
die droegen dichters naar 't verlamde volk, zoals weleer.

In plaats van slechte leiders, belust op eer en winstbejag,
verpandden nieuwe voortrekkers hun hart en handen
aan 't mentaal geheel verloederd volk, dat zelfs niet zag
zijn eigenheid, zijn oude plaats in deze Dietse landen.

Eeuwen scheiding hadden Vlaanderen sterk vervreemd
van 't Nederlandse Noorden, waarvan 't Noord-Franse staatsbestel
het zeer bedrieglijk en in lange tijden had ontvreemd.
Uiteindelijk kwam de tijd van opstand tegen duivel, tegen hel.

Dààr zijn we nu ten slotte aanbeland.
Het gaat er nu om boven of om onder: het valse staatje,
dat zich "België" noemt, 'of 't hele Nederland,
het oude Dietse vaderland, dat langzamerhand

zal groeien tot een trots en Europees gewest,
zoals de groten, leiders, dichters, sinds de middeleeuwen
ons maanden. Een voorhoede slaat handen aan 't gevest
en brengt 't onwetend volk weer onder eigen vlag:
het vaandel van de Vlaamse én de Dietse leeuwen!

(Geschreven op 16 slachtmaand 2007)

3 opmerkingen:

Unknown zei

Erik, met dank dat we deze balade mochten overnemen.

Unknown zei

Erik, nog vergeten te melden: je kan je ballade bekijken op onze belhamelwebstek http://users.telenet.be/belhamel.vl/balladeB.htm of gewoon via www.belhamelschoten.tk en klikken op 'ballade van B'.
nogmaals dank, met Vlaamse groet,
Herwig

Unknown zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Borms Van Severen Van Wilderode Verschaeve Dietsland