zondag 23 december 2007

Anton van Wilderode - Volk word staat !

Vrienden, kameraden-nationalisten, Dietsers en andere rechtgeaarde mensen - die over het web zwerft -!

Hier druk ik van nu af aan gedichten, gedachten en - veelal ironische of sarcastische - commentaren af. Even vóór het nieuwe jaar ben ik, fervent poëzieliefhebber en -schrijver, van start gegaan met een vurig Vlaams strijdgedicht van Guido Gezelle, grootste Vlaamse én Nederlandse dichter van de "moderne" poëzie. Van de ene priester naar de andere en met name naar de voornaamste en begaafdste van de 20ste eeuw (na Karel van de Woestijne):

Anton van Wilderode! Waarom? Omdat het in juni 2008 tien jaar geleden is dat die lieve, in-goede mens en geniale dichter, Vlaming én Groot-Nederlander, in Sint-Niklaas overleed (aan de gevolgen van suikerziekte....).

Ik begin met zijn sterkste en bekendste Vlaams-nationaal strijdgedicht, als lied getoonzet door Herman Elegast én door "De Elegasten" gezongen op de IJzerbedevaart van 1984 (toen de IJzerbedevaarten nog niet verslapt waren... en er nog splitsing nodig was, alhoewel...). Zoals "mijn" Gezelle-gedicht ("Mochte mij dat nieuws gebeuren...") én zoals het "Voorlopig Bewind - Gouvernement Provisoire" (1830!) -zoals mijn vriend en geestverwant Björn Roose, aan wie ik de prachtige vormgeving, met documenten uit mijn archief, van harte dank!- voortaan de archetypische en achterlijke "interim-regering" van Verafstoot (....), excuus, Verhofstadt zal noemen op zijn zeer lezens- en bekijkenswaardige Blog ("Geen Björn Roose zonder doornen") is dat verre belgische bewind nu weer "actueel". Lees bij Van Wilderode de treffendste typering van de bende Verafstoot (....): "zoveel slechte heren!"

VOLK WORD STAAT !
--------------------------------------

Volk, word staat, word Vlààmse staat
doe de kansen keren
wéér wie u met slechte raad
om de wille van de baat
averechts regeren
zoveel slechte heren!

Volk, word staat, word Vlààmse staat
dop uw eigen bonen,
vecht zolang uw hart nog slaat
tot het vaderland bestaat
waarin straks uw zonen
beter zullen wonen!

Volk, word staat! De oude eis
nu in de felle gebiedende wijs!
Eindelijk, eindelijk eindigt de tijd
van uw beschamende horigheid.
Eindelijk neemt gij het lot van uw land
stevig in eigen hand!

Volk, word staat, word Vlààmse staat
om als volk te leven.
Nacht die naar zijn morgen gaat,
morgenlicht en dageraad,
dag die onbeschreven
ons wordt toegegeven!

(uit "De dag begint bij een puin", "IJzerbedevaarten in verzen", 1985)

Volgend "bericht" is weer een gedicht en wel één dat aantoont dat mijn vriend Anton niet enkel een flamingant was - zoals het bovenstaande, zéér "Vlaamse" gedicht kan doen denken, maar, sedert zijn AKVS-tijd in Sint-Niklaas, ook een overtuigd Dietser of Groot-Nederlander. Ten slotte nog dit: om Noord- of als je wil "Rijks-Nederland" te benaderen met enig resultaat, moet Vlaanderen een "staat" worde, zij het dan een, eindelijk een volksstaat!

1 opmerking:

matthias e storme zei

Staats-Nederland, Erik, is denk ik de juiste benaming: dat deel van de Nederlanden dat onder de Staten-Generaal ressorteert en niet onder een of andere vreemde vorst. Zoals men vroeger Zeeuws-Vlaanderen ook Staats-Vlaanderen noemde en Noord-Brabant ook Staats-Brabant.

Borms Van Severen Van Wilderode Verschaeve Dietsland